JAUNĀKĀS ZIŅAS

twitter facebook
Publicitātes attēls

Starp melanholiju un komerciju 0

Recenzija par izdevumu „Laikmetīgais Ziemeļvalstīs. Māksla no Dānijas, Somijas, Islandes, Norvēģijas, Zviedrijas” (Nordic Contemporary. Art from Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden / TransGlobe Publishing, 2014)

Magnuss Bons
29/01/2015

Vai pastāv tāda Ziemeļvalstu māksla? Vai vēl ir iespējams šajā brīnišķīgi globālajā mākslas pasaulē, kurā patlaban dzīvojam, identificēt specifisku ziemeļu atmosfēru, kādas šeit radītajai mākslai tipiskas tēmas vai noteiktu temperamentu? Vai arī šāda veida koncepti šodien ir bezcerīgi novecojuši – laikā, kad cilvēki un lietas ceļo pa visu pasauli un attēli pārvietojas ātrāk par gaismas ātrumu?

Šādus jautājumus un pārdomas atradīsiet jaunajā, bagātīgi ilustrētajā ‘kafijas galdiņa’ grāmatā „Laikmetīgais Ziemeļvalstīs. Mākslas no Dānijas, Somijas, Islandes, Norvēģijas, Zviedrijas”. Reizē konvencionāli un radoši dizainētais izdevums pievēršas laikmetīgās mākslas šķērsgriezumam tieši no šī, savulaik gluži izolētā, Eiropas reģiona. Grāmatas viens no spēcīgajiem elementiem ir fakts, ka tajā iekļauti ne tikai mākslas radītāji, bet arī dīleri un atbalstītāji. Tādējādi tā sniedz spektrāli pilnīgu ieskatu šajā parasti diezgan noslēgtajā un intravertajā sabiedrībā. Gandrīz 150 reģiona pārstāvjiem – māksliniekiem, galeristiem, muzeju kuratoriem, kolekcionāriem un kritiķiem – ir atvēlēti plaši atvērumi ar bildēm un nelieliem tekstiem, kurus skaidrā un informatīvā veidā sacerējis grāmatas redaktors Hoseins Amirsadegi.

Bet ja tiešām Ziemeļvalstu mākslā iespējams uztaustīt noteiktu specifiku, kādā veidā tā izpaužas? Kā gluži pareizi grāmatā atzīst muzeja direktors no Zviedrijas Daniels Birnbaums, „dzīve nav identiska Kamerūnā un Kopenhāgenā, tātad mākslai būtu jābūt visai ciešā saistībā ar personas, kas to rada, vispārējo dzīves pieredzi”. Tāpēc skaidrs, ka iespējams atrast atšķirības starp mākslu, kas nāk no Ziemeļvalstīm, un to, kas no Āfrikas, piemēram. 

Pagātnē par vienu no ‘ziemeļu’ raksturlielumiem diezgan droši pieņēma ziemeļniecisko dabu, jo īpaši tur valdošo gaismu – vai ar tās trūkumu daudzu mēnešu garumā. Mākslas profesore Patrīcija Bermane no Oslo savā esejā to raksturo kā „eksotizētu biomistisku pieķeršanos gaismai un ainavai, dziļu introspekciju un nepārkāpjamu izolāciju”. Šie ir labi zināmi stereotipi, kā slavenākais piemērs šeit jāmin norvēģu gleznotājs Edvards Munks. Savukārt somu mākslas vēsturnieces Hannas Johansones tekstā tiek trāpīgi analizēts, kā ar dabu ‘nodarbojas’ jaunāko laiku mākslinieki. Īpaši interesanta šķiet daļa par ekoloģiskās ievirzes mākslinieku grupas Experimental Environment aktivitātēm.

Iespējams, ka skaidrāk par visu Ziemeļvalstu reģionu raksturo dominējošā ‘institucionālā ainava’, ko arī savā tekstā apspriež Bermana. Tā saucamais ‘Ziemeļvalstu modelis’ raksturīgs ar savu finansējumu, kur relatīvi lielas valsts dotācijas sajaucas ar privāto fondu naudu, kas rezultējas tipiskos mākslas darbos – tie tiecas gan pēc melanholijas, gan komerciālas veiksmes, turklāt bieži vēl ar sociālā atbildīguma piešprici.

Šķirot lappuses, kļūst pamanāms, ka mākslinieku un tēmu atlase izdevumā nav nejauša. Un tas, ka izvēlētie mākslinieki un galeristi visbiežāk strādā kopā, arī nav sakritība. Visticamāk, ka konkrētos māksliniekus ieteikušas galerijas, taču tajā pašā laikā nav šaubu ne par viņu, ne par viņus reprezentējošo personu izcilību savā laukā.

Protams, vienmēr var ‘piesieties’ iekļautajām personām un nosaukt citas, kas būtu pelnījušas vietu izlasē, taču šāda veida izdevumā šo principu jāpieņem kā nenovēršamu blakni. Var vienīgi teikt, ka nobeigumā būtu noderējusi apkopojoša eseja par visiem iekļautajiem māksliniekiem kopumā. Taču alfabētiskais izkārtojums ļauj viegli atrast meklēto, un ļoti labi, ka nav nevajadzīgā iedalījuma pa nacionalitātēm. Tas ir kā simpātisks uzsvars uz mūsdienu mākslas pasaules šķietamo bezrobežu topogrāfiju. „Laikmetīgais Ziemeļvalstīs” sniedz aptveramu un vērīgu perspektīvu uz mākslu, kas šobrīd tiek radīta šajā reģionā. Ikviens var šeit atrast noderīgu informāciju par reģiona māksliniekiem – gan jau labi zināmiem, gan pavisam jaunajiem.

www.tgpublishingltd.com