Foto

Par Latvijas Nacionālā vēstures muzeja nākotnes perspektīvām Rīgas pilī

Karīna Krista Līkanse

10.02.2020

Pagājušajā nedēļā, 6. februārī, apritēja 100 gadu, kopš Latvijas Nacionālais vēstures muzejs sācis darbu Rīgas pilī. Kopš 2013. gada postošā ugunsgrēka muzeja ekspozīcija atrodas tā pagaidu mājvietā Brīvības bulvārī 32, taču 2024. gadā tai paredzēts atgriezties restaurētajā vēsturiskajā mājvietā, lai padarītu to pieejamu sabiedrībai.

Muzeja ekspozīcija kastelas Dienvidu korpusa 4. stāvā. 1940.-1941. gads. Foto: LNVM krājums

Unikālos apstākļos – senatnīgajā Rīgas pils kastelas dienvidu korpusa pagraba velvju zālē – muzeja direktors Arnis Radiņš, “Valsts nekustamo īpašumu” valdes loceklis Jānis Ivanovskis-Pigits un arhitekts Reinis Liepiņš  pulcēja viesus, lai prezentētu un aktualizētu pils dienvidu un rietumu korpusa daļas rekonstrukcijas plānus. Pils kompleksa atjaunošana tika uzsākta 2012. gadā, un tika plānots to nodot ekspluatācijā 2015. gadā, taču to pārtrauca ugunsgrēks, kurā cieta gan pils jumta konstrukcija, gan muzeja krājums.

Rīgas Pils kastelas Dienvidu korpusa pagraba velvju zāle. Foto: Karīna Krista Līkanse

Pils pagalms pēc 2013. gada ugunsgrēka. Foto: LNVM krājums

Pie atjaunošanas projekta jau piecus gadus strādā arhitekts Reinis Liepiņš ar komandu no “Sudraba arhitektūras” un “Mark arhitekti”. Neveiksmīgu būvdarbu iepirkumu rezultātā pēdējos trīs gadus Rīgas pilī veikti tikai arheoloģiskie un mākslinieciskās izpētes darbi, un simtgades jubileju nav izdevies atzīmēt ar muzeja atgriešanos agrākajās mītnes telpās. Tā kā projektam joprojām trūkst finansējuma, tas sadalīts trijās kārtās, un, ja tikko kā izsludinātais jaunais būvdarbu iepirkums noritēs veiksmīgi, objekta pārbūve tiks uzsākta šī gada maijā.

Atjaunotās Rīgas pils konventa kapelas vizualizācija. Sudraba arhitektūra. Foto: Karīna Krista Līkanse

“Šobrīd esam gatavi pa posmiem uzsākt Rīgas pils kastelas atjaunošanu – gaidām pieteikumus no būvniekiem, kuri ir ieinteresēti šī unikālā Latvijas kultūras un vēstures mantojuma atjaunošanā. Lai rūpīgi saglabātu vēstures liecības un kultūras mantojumu Rīgas pils kastelas daļā, pēdējos gados veikti vērienīgi izpētes darbi. Tas palīdzēs optimizēt būvniecības izmaksas, samazinās būvniecības riskus un neparedzētu darbu rašanos. Nodrošinot to, katrs atradums nekavēs būvniecības procesa tālāko gaitu,” norādīja “Valsts nekustamo īpašumu” valdes loceklis Jānis Ivanovskis-Pigits.

 

Atjaunotās Rīgas pils konventa (kastelas) pagalma vizualizācija. Sudraba Arhitektūra

Šobrīd vēstures muzeja rezidences tuvākās nākotnes vīzijā paredzēta pamatu pastiprināšana, inženieriekārtu izbūve, telpu attīrīšana no mikoloģiskā piesārņojuma un mitruma, kā arī fasādes atjaunošana, iekštelpu restaurēšana un pielāgošana muzeja vajadzībām. Viena no sarežģītākajām un iespaidīgākajām būvniecības daļām būs dažādu pārbūvju rezultātā gadsimtiem ilgi “paslēptās” kapelas atjaunošana. Diemžēl šī korpusa daļa, ko plānots nodot ekspluatācijā tuvāko četru gadu laikā, ir vien nieka trešdaļa no visas kopējās restaurējamās pils kastelas platības, un tajā izvietotajai muzeju apmeklētāju servisa daļai, izstāžu zālei un muzeja nodarbību telpām nepieciešami 4 miljoni eiro. Aktualizējot darbības plānus atbilstoši projekta apstākļiem, muzejs uz laiku darbosies bez visaptverošas Latvijas vēstures pamatekspozīcijas un no teju kā izbūvētās Pulka ielas krātuves atgriezīsies pakāpeniski.