Foto

Agnese Čivle


08/09/2011 

KOMIKSS – SURVIVAL KIT 3 ĪPAŠĀ PARĀDĪBA

Laikmetīgās mākslas festivāla SURVIVAL KIT 3 izdzīvošanas komplektā” sava īpaša vieta ierādīta komiksu žanram, kuru Latvijas vizuālās mākslas scēnā var saukt par laikmeta un laika biedru mākslu, jo žanra vēsturiskās saknes apraujas pavisam netālā pagātnē.

Citādāk ir ar Francijas komiksu žanra scēnu. Franču jau divus gadsimtus vecā komiksu pasaule, kas jo bieži hrestomātijā tiek likta zem “viena vāka” ar Beļgijas komiksu daiļradi, netiek izmesta no augstās kultūras plauktiņa, bet gan uzskatīta par “devītās mākslas” formu (le neuvième art – franču val.). Francijā komiksu žanrs netiek pazemināts pat formāta ziņā – komiksu grāmatu iesējumi tiek izdoti cietos vākos jau kopš 30. gadiem – kopš franču valodā izdotā, beļģu mākslinieka Georges Rémi (1907–1983) radītā, komisku varoņa Tintina dzimšanas laikiem. Pie tam termins bandes dessinées pretēji amerikāņu comics, nebūt nav neapzīmē kādas smieklīgas un jokainais izdarības, zīmējumus, kas nebūtu nopietni uztverami.

Latvijā ievērojamākais un vienīgais komiksu projekts – ir komiksu žurnāls kuš!, kas ar regulāru intensitāti tiek izdots kopš 2007. gada. Iespieddarbu darbnīcās top gan atsevišķu mākslinieku daiļrades miniformāta izdevumi, gan vairāku mākslinieku darbu antoloģija.

SURVIVAL KIT 3 ietvaros – 10. septembrī oficiāli tiks vaļā vērts jaunākā kuš! lolojuma vāks – franču ilustratora un komiksu mākslinieka Leo Kvivro (Leo Quievreux mini formāta grāmata minikuš! #5 – ar nosaukumu “Nākotne ir tagad”. kuš! speciālizlaiduma prezentācija tiks apvienota ar Leo Kvivro darbu izstādi un performatīvu vorkšopu, kura laikā mākslinieks veidos lielformāta sienas gleznojumu.

SURVIVAL KIT 3 festivāla vadlīnija ir saistīta ar pasaules nākotni un tās ietekmēšanu, kuru katrs savā skatījuma atklās 50 mākslinieki no 15 valstīm. Kā nākotnes festivāla galvenā mītne ir izraudzīta kāda pagātnē nogrimusi Rīgas nezināmā daļa, proti, viena no vecākajam Rīgas skolām – Ģertrūdes ielā 32. Skolas ēkā vairs nesastaipiet skolotājus, taču festivāla laikā klases būs pārņēmuši mākslinieki – katrs ar savu mācībstundu.

Vieta, kur Leo Kvivro uzlūkos nākamību ir klase skolas augšējā stāvā – dienasgaismas enerģijas piepildīta telpa ar baltu sienu krāsojumu. Šajā telpā mākslinieks atklās savu nākotnes skatījumu tagadnes griezumā – izstādi ar nosaukumu “Nākotne ir tagad” Leo Kvivro veidojis kā mūsdienu politisko notikumu kompilāciju. Leo Kvivro nākotnes vīzija iezīmējas šodienas politiskajos rezultātos. Bijušajā mācību telpā pie sienas nišas, kur reiz bijusi vieta tāfelei, 10. septembrī, no plkst 10.00 līdz 01.00 Leo Kvivro “stāsies klases priekšā” un veidos sienas gleznojumu – savu vīziju par Rīgas pārmaiņām tālākā nākotnē.

SIRREĀLAIS SAPNIS PAR NĀKOTNI: saruna ar Leo Kvivro

Leo Kvivro dzimis 1971. gadā Mulhausā Elzasā. Absolvējis L'École Estienne un École Duperré  Parīzē.  Pēc studijām līdzdarbojies dažādos alternatīvos komiksu projektos, dibinājis izdevniecību Gotoproductions, kuras pastāvēšanas laikā no 1991. līdz 2000. gadam tapušas 60 ilustrāciju un komiksu grāmatas. 1997. gadā zisākusies  Leo Kvivro sadarbība ar izdevniecību Le Dernier Cri (Francija).  Viņa  ilustrācijas sastopamas tādos Francijas laikrakstos un žurnālos kā Liberation, Le Monde, Nova magazine, le Monde de l’Education u.c.

Pastāstiet, kā tiks veidots ieplānotais sienas zīmējums sestdienas vakarā?

Patiesībā darbs pie sienas gleznojuma tiks aizsākts jau šovakar (6. septembrī), jo kompozīcijas veidošana prasa vairāku dienu darbu. Gleznojums tiks veidots, kompilējot elementus no manis jau radītajiem zīmējumiem, kuri darba procesā tiks pārnesti uz sienas ar projektora palīdzību.

Vai esat gatavs atklāt sienas zīmējuma ideju un saturu?

Šajā darbā es centīšos sniegt personisku atbildi un festivālā izvirzīto jautājumu par pasaules nākotni. Miksējot zīmējumu fragmentus, es veidošu abstraktu vīziju – tādu kā sirreālu sapni par nākotni, kurā iezīmēsies nākotnes monetārās politikas situācija. Stāsta centrā ir citāts no kāda valstsvīra sacītā: In short, if making monetary policy is like driving car, then the car is one that has an unreliable speedometer, a foggy windshield, and a tendency to respond unpredictably and with a delay to the accelerator or the brake.

Vai šis sapnis ir satraucošs negatīvā izpratnē?

Tas nav katastrofisks, taču tas ir tumšs. Mana personiskā vizuālā vīzija ir tumša. Taču tāpēc mana nākotnes vīzija nav mērāma kategorijās – pesimistiska vai optimistiska. Man patīk tumša daiļrade, es esmu dedzīgs “melno” noveļu (kriminālnoveļu) un filmu cienītājs

Un kā būtu, ja nākotnes pasaule būtu gaiša un ideāla? Vai tā būtu pateicīga vide radošumam?

Man patīk saredzēt pasaules komplicēto pusi, saprast to un kaut ko ar to iesākt. Savos zīmējumos es izmantoju preses materiālus – virsrakstus, ekonomiskās analīzes, fotogrāfijas, politiķu portretus, attēlus no filmām, kara motīvus – tas ir manas personiskās vīzijas izejmateriāls.

Vai šajā ekonomiski–politiski komplicētajā pasaulē ir vieta arī, piemēram, romantiskām attiecībām un to attēlojumam Jūsu darbos?

Nedaudz. Dažās manās komisku sērijās to var atrast.

Jūs esat veidojis ilustrācijas franču laikrakstiem Libération un Le Monde, kādas šobrīd ir Jūsu aktivitātes preses ilustrāciju jomā?

Pirms dažiem gadiem, ekonomiskās lejupslīdes laikā – spiedīgu finansiālo apstākļu rezultātā – laikraksti ievērojami sāka ierobežot ilustrāciju iespiešanu, tajā skaitā arī fotogrāfiju publicēšanu. Tagad situācija ir normalizējies, taču darba šajā jomā man ir ievērojami mazāk nekā tas bija agrāk.

Vai ir mākslinieki komiksu un ilustrāciju pasaulē, kuri Jūs iedvesmo?

Es cienu amerikāņu komiksu māksliniekus, Daniel Clowes... Bet lielisku darbu veic japāņu ilustratori, ar kuru veikumu iepazinos izdevniecībā Le Dernier Cri, ar kuru es sadarbojos vairākus gadus un kas devusi man iespēju iepazīties vairākiem fantastiskiem māksliniekiem

Kā aizsākās Jūsu sadarbība ar kuš!?

kuš! atrakstīja man e–pasta vēstuli! Sadarbība ilgst jau pāris gadus un tās rezultātā mani darbi ir publicēti gan 2009. gada kuš! #4 izdevumā – “Pazudis pilsētā”, gan 2010. gada kuš! #7 izdevumā ar nosaukumu “Do Re Mi Fa So La Si Ku Š!”, kas bija mūzikai veltīts komiksu albums, kuram gatavoju arī vāku. Vēl esmu piedalījies izstādē radošajā telpā “Tasty“. Bet tagad tapusi mana grāmata viena autora sērijā – minikuš! – "Nākotne ir tagad”.