Foto

Saredzēt vairāk par to, kas dots

Auguste Petre

11.04.2022

Paplašinātās glezniecības izstāde Sadura PAiR galerijā Pāvilostā

Foto: Ansis Starks

Laikā no šī gada 1. aprīļa līdz 15. maijam VV Foundation izveidotajā PAiR galerijā Pāvilostā skatāma pirmā šīs sezonas izstāde “Sadura”. Izstādes centrā ir dialogs, kas risināts caur paplašinātās glezniecības jēdzienu – jautājumi un atbildes par attiecībām, kas pastāv starp konkrētajiem mākslas darbiem, kas pastāv starp mākslas medijiem, kas pastāv starp glezniecību un 21. gadsimtu. Jautājumi un atbildes, kas pastāv starp šiem dažādu paaudžu māksliniekiem, viņiem nonākot vienā telpā.

Izstādē iekļauti dažādu paaudžu latviešu mākslinieku darbi no VV Foundation kolekcijas – ekspozīcijā pārstāvēts Jānis Dzirnieks un Andris Eglītis, Sarmīte Māliņa un Kristaps Kalns, Jānis Šneiders, Elza Sīle un Aija Zariņa. Dažu šo mākslinieku (Andra Eglīša, Elzas Sīles, Sarmītes Māliņas) darbi atrodas arī rezidences pastāvīgajā ekspozīcijā.

Paplašinātā glezniecība (ang. val. - expanded painting) ir jēdziens, kas pasaules mākslas vēsturē ticis aktualizēts jau pirms vairāk nekā 70 gadiem, māksliniekiem un mākslas teorētiķiem pārvērtējot glezniecības formālo robežu izzušanu, šī medija teju burtisku sakļaušanos ar tēlniecību, objektu mākslu un dažādām konceptuālisma izpausmēm, tostarp performanci. Līdz ar inovatīvo mediju nostabilizēšanos, glezniecības loma vairākkārt tikusi pārvērtēta un apspriesta – bez izņēmumiem tas noticis arī Latvijā, kur šis medijs nereti tiek uztverts kā "tradicionāls" un neatbilstošs "laikmetīgās" mākslas jēdzienam. Kādu laiku pat izskanēja bailīga doma, ka glezniecības ērai ir pienācis gals un jau tuvākajā laikā to aizstās virtualitāte ar savām neierobežotajām iespējām. Tomēr realitāte pierāda, ka arī glezniecības iespējas ir neierobežotas un tās paplašinājumus iespējams uzmeklēt jebkur. Atšķirīga materiāla izvēle (zeme un dubļi Andra Eglīša darbos; epoksīda sveķi Jāņa Dzirnieka objektuālajās gleznās; koka plāksnes Sarmītei Māliņai un Kristapam Kalnam, kā arī Jānim Šneideram; metāls un zobu pasta Elzas Sīles radošajā praksē; audekls un eļļa Aijas Zariņas glezniecībā) ir tikai viens no paņēmieniem, kas atrodas mākslinieka rīcībā, ar mērķi pilnveidot un izplest tehniku. Gleznas nozīme jau sen vairs neslēpjas tikai formā un saturā, šobrīd uz pjedestāla tam blakus ierindojusies arī tehniskā virtuozitāte, izpratne par krāsu un kompozīciju. Bez glezniecības nedzīvojiet, bez glezniecības viss ir mazs!

Šīs izstādes koncepcija veidota kā trīs mākslinieku pāru dialogs – savstarpējo komunikāciju vai mākslas paplašinājumus PAiR galerijas “baltajā kubā” veido Andra Eglīša un Jāņa Dzirnieka, Elzas Sīles un Aijas Zariņas, kā arī Sarmītes Māliņas un Jāņa Šneidera darbi no VV Foundation kolekcijas. Katrs no šiem māksliniekiem atšķirīgi pievēršas glezniecības un telpas jēdzienam, tomēr viņus visus vieno pietāte pret vizuālās mākslas arhitektonismu un mediju ekspansiju. Savukārt izstādes iekārtojumā atklājas tas, ka sarunu uztur visi šie mākslas darbi kopā, un par viennozīmīgu iniciatīvu šai komunikācijai iespējams uzskatīt krāsu. Nosaukumā lietotais vārds “Sadura” ir aizņemts no būvniecības nozares, kurā šādi tiek apzīmēta divu konstrukcijas elementu saskarsmes vieta. Izstādes kontekstā tas aktualizē glezniecību kā iespēju laikmetīgai domas un vizualitātes būvniecībai, kā arī nepieciešamību pēc iekļaujošas komunikācijas paplašināšanas ne tikai starp mākslu un skatītāju, bet arī starp dažādiem medijiem.

Vienlaikus, šī izstāde publiskai apskatei piedāvā iepazīties ar VV Foundation kolekcijā esošajiem darbiem, un šādas kolekcijas izstādes PAiR galerijā turpmāk paredzēts veidot regulāri. Paralēli top arī kolekciju atspoguļojoša sadaļa VV Foundation mājaslapā, kur jau drīzumā būs iespējams iepazīt gan konkrētos autorus, gan arī mākslas darbus. Fonda dibinātāja Vita Liberte par mākslas darbu kolekciju izsakās šādi: “VV Foundation laikmetīgās mākslas kolekcija ir tapusi vairāku gadu garumā, galvenokārt, kā atbalsta veids Latvijas un Baltijas valstu jaunajiem māksliniekiem. Laika gaitā kolekcijai esam pievienojuši arī laikmetīgās mākslas klasiķu darbus, lai veidotu dažādu mākslas paaudžu pēctecības ainu fonda kolekcijas ietvaros. Laikmetīgās mākslas platformu nepietiekamība Latvijas kultūras telpā ir viens no galvenajiem iemesliem mūsu lēmumam par kolekcijas publiskas pieejamības nodrošināšanu mājas lapā, kā arī regulāru kolekcijas darbu izrādīšanu PAiR galerijā Pāvilostā un citās mākslas telpās.”

Izstāde ir atvērta no piektdienas līdz sestdienai, 12.00 - 18.00. Pārējās dienās apmeklējumam iespējams pieteikties, zvanot pa tālruni +371 25456164.

Saistītie raksti