Foto

Rīgas Starptautiskās Laikmetīgās mākslas biennāles (RIBOCA) paziņojums

25.02.2022

Laikā, kad Ukrainā notiek karš, mēs neredzam iespēju turpināt savu ikdienas darbu pie izstādes, ko plānojām atklāt šī gada jūlijā. Mēs turpināsim pildīt savas saistības pret māksliniekiem un partneriem un no visas sirds ceram, ka varēsim atklāt Renē Bloka un Niko Anlkama kūrēto izstādi “Cieņas vingrinājumi", jo cieņa vienam pret otru ir tas, kas šobrīd pasaulē tik ļoti trūkst.

Šobrīd mēs novirzīsim visus mūsu līdzekļus un komandas darbu, lai sniegtu palīdzību šajā kritiskajā laikā – palīdzētu konfliktā cietušajiem, tiem, kuri zaudējuši mājas un kuri ir spiesti bēgt. Mēs nodrošināsim atbalstu Latvijā, tostarp palīdzot ar juridiskām konsultācijām, izmitināšanu un cita veida jautājumiem.

Kamēr izveidojam piemērotāku platformu, aicinām sūtīt palīdzības pieteikumus uz hello@rigabiennial.com un zvanīt vai sūtīt ziņas WhatsApp vai Telegram uz +371 29147722 (Inese – LV, ENG, RU) vai +371 28932505 (Anastasija – ENG, RU).

 

----------------------------------------------------------------------------

 

During the current situation of war in Ukraine, we do not see it possible to continue daily work on the exhibition, which we planned to open in July later this year. We will fulfill our commitments to the artists and partners no matter what. We very much hope that we will be able to open the exhibition “Exercises in Respect” curated by René Block and Nico Anklam at the right time, as respect for one another is what we are so lacking in the world today.

We will now direct our resources and the team’s efforts towards offering help at this critical time - to aid the victims of the conflict, those who have lost their homes, those who have been forced to flee. We will provide support in Latvia, including legal advice, help in settling and other needs.

While we are developing a more suitable platform, please reach out to hello@rigabiennial.com or call/message via WhatsApp or Telegram +37129147722 (Inese – LV, ENG, RU) or +37128932505 (Anastasia – ENG, RU).

   

----------------------------------------------------------------------------

 

В ситуации войны в Украине мы не видим возможности продолжать ежедневную работу над выставкой, которую мы планировали открыть в июле. Мы выполним обязательства перед художниками и нашими партнерами при любых условиях и очень надеемся, что будет подходящее время и мы сможем открыть выставку «Упражнения в уважении» под кураторством Рене Блока и Нико Анклама, так как именно уважение к миру и друг другу – это то, что сейчас так необходимо миру.

Мы направляем деятельность нашего фонда, работу нашей команды и средства из нашего бюджета на то, чтобы помочь в это сложнейшее,трагическое время. Помочь пострадавшим от конфликта, людям, потерявшим свои дома, людям, вынужденным уехать из своей родной страны.

Мы будем предоставлять реальную поддержку, легальные консультации и помогать по другим вопросам людям, приехавшим в Латвию.

Пока мы разрабатываем систему для обращений, при необходимости обращайтесь к нам на hello@rigabiennial.com или звоните по телефону, whatsapptelegram на номера +37129147722 (Inese, ENG, LV, RU), +37128932505 (Анастасия, ENG, RU).

 

Saistītie raksti