Foto

Rasas Šmites un Raita Šmita «Atmosfēriskais mežs» - izstādē Kanādā

01.02.2023

No 1. februāra līdz 13, maijam Toronto, Kanādā, OCAD universitātes “Onsite” galerijā skatāma izstāde “more-than-human”, kurā viens no centrālajiem darbiem ir latviešu mākslinieku Rasas Šmites un Raita Šmita mākslas darbs “Atmosfēriskais mežs”.

Izstāde “more-than-human” (“vairāk nekā cilvēku”) iepazīstina ar mediju mākslas darbiem mākslas, zinātnes, Kanādas pamatiedzīvotāju pasaules uzskatu un tehnoloģiju krustpunktā, kas spekulatīvi un poētiski interpretē, atklāj un iemieso “vairāk-nekā-cilvēku” ekoloģijas. Šīs izstādes mērķis ir kritiski un emocionāli veicināt antropocentriskās perspektīvas decentralizēšanos, kas uztver dabu kā nedzīvu ekspluatācijas resursu. Daudzos izstādes mākslas darbos tehnoloģiskie un zinātniskie rīki tiek izmantoti kā izejas punkti, kas ļauj vērot un mijiedarboties ar šīm “vairāk nekā cilvēku” pasaulēm, palīdzot vizualizēt parādības, kas ir ārpus cilvēka maņu uztveres. Izstādes mākslas darbi veido stāstu par simbiozi, krustpunktiem un “vairāk nekā cilvēku” attiecībām. Tie ietver zinātniskas, filozofiskas, kā arī pamatiedzīvotāju perspektīvas, lai radītu pieredzes gobelēnu, kas aicina skatītāju pārskatīt, pārorientēt un pārdomāt attiecības ar “vairāk nekā cilvēcisko”.

Izstādē ir apskatāmi sešu Kanādā dzīvojošu mākslinieku un mākslinieku duetu darbi un divu starptautisku mākslinieku un mākslinieku duetu darbi. Izstādē piedalās: Urzula Bīmane (Ursula Biemann), Mērija Banča un Dolīna Tisavi Aši Maninga (Mary Bunch & Dolleen Tissawii'Ashii Manning), Lindsija Frenča (Lindsey French), Greisa Grothausa (Grace Grothaus), Suzana Moriseta (Susan Morrissette), Džoelss Ongs (Joel Ong), Rasa Šmite un Raitis Šmits un Džeina Tinglija (Jane Tingley) ar Fādi Fauzi (Faadhi Fauzi) un Ilzi (Kavi) Briedi. Izstādes kuratore: Džeina Tinglija.

Viens no izstādes centrālajiem darbiem ir RIXC mākslinieku Rasas Šmites un Raita Šmita mākslas darbs “Atmosfēriskais mežs”. Imersīvais mākslas darbs vizualizē komplicētās attiecības starp mežu, klimata pārmaiņām un atmosfēru. Darbs ir balstīts uz trīs gadu garumā veikta mākslinieciska pētījuma, sadarbībā ar Šveices Meža, Sniega un Vides pētniecības federālo institūtu (WSL), kas norisinājās Finvaldes mežos Šveicē  – senos Alpu skujkoku mežos, kas cieš no sausuma.

Koki izdala lielu daudzumu gaistošo organisko savienojumu, ko mēs uztveram kā meža smaržu. Zinātnieki jau ilgi ir zinājuši par saistību starp smaržojošo mežu un klimata sasilšanu – kamēr daži uzskata, ka stiprā priežu meža smarža norāda uz to, ka klimata pārmaiņas varētu tikt ierobežotas, citi domā, ka gaistošās emisijas varētu pasliktināt globālo sasilšanu. “Atmosfēriskais mežs” atklāj saistības, vizualizējot datus, kas ilustrē gaistošās emisijas un sveķu spiedienu priedēs vienas augšanas sezonas laikā. Skatītājs var pārvietoties starp kokiem, kas izplata gaistošās emisijas, vērot mežu no apakšas un izsekot ceļam cauri koka stumbram līdz koku galotnēm, vērojot savstarpejo mijiedarbību starp Zemes ekosistēmām un atmosfēru.

Izstādes atklāšanas programmas ietvaros, 2. februārī, plkst. 23:00 (pēc Latvijas laika) “Onsite” galerijā un tiešsaistē norisināsies diskusija, kurā mākslinieki Rasa Šmite un Raitis Šmits, Greisa Grothausa (Grace Grothaus), Suzana Moriseta (Suzanne Morrissette) un Lindsija Frenča (Lindsey French) ar diskusijas moderatori un izstādes kuratori Džeinu Tingliju (Jane Tingley) iepazīstinās ar saviem mākslas darbiem, kas ir apskatāmi “more-than-human” izstādē un iepazīstinās ar savu māksliniecisko darbību. Reģistrācija diskusijai: https://bit.ly/3G7xJ65

Atmosfēriskais mežs, 2020. Purvīša balvas 2021 nominantu izstāde. Foto: Kristīne Madjare

6. februārī plkst. 23:00 (pēc Latvijas laika) Konkordijas universitātē Monreālā, Kanādā, kā arī tiešsaistē Zoom un Youtube norisināsies mākslinieku sarunu programma “Uguns un gaisma” (Fire and Light), kurā māksliniece Rasa Šmite ar Alisi Džeriju (Alice Jarry) diskutēs par dažādām disciplīnu perspektīvām attiecībā uz radošo procesu, profesionālo praksi un konceptuālām problēmām, strādājot ar performancēm, mūziku un citām mākslas formām. Šis ir otrais “Uguns un gaismas” sērijas pasākums, kas ir sarunu sērija, kurā mākslinieki diskutē par savo radošo darbību performanču veidošanā, tēlniecībā, biomākslā, video, sociālajā praksē un vizuālajā mākslā, kā arī par savu darbu nozīmīgu starptautisku festivālu, konferenču un performanču producēšanā. Konkordijas mācībspēki pievienosies vieslektoriem sarunās, lai piedāvātu unikālu iespēju Konkordijas kopienai veidot dialogu ar starptautiskiem māksliniekiem/producentiem, kuru saknes meklējamas Latvijā, Vācijā un citviet Eiropā. Reģistrācija pasākumam: shorturl.at/bDI07

Saistītie raksti