Foto

Rīgas Mazākajā galerijā atklāts “Kultūras Altāris”

Auguste Petre

04/11/2019

Foto: Kristīne Madjare

Jau kopš šī gada sākuma, vienā no K. K. fon Stricka villas skatlogiem mājo Rīgas Mazākā galerija – eksperimentāla mākslas telpa, kas nepakļaujas ierastajiem galeriju standartiem un laiku pa laikam 2 kvadrātmetru nelielajā platībā pilsētas iedzīvotājiem piedāvā sastapties ar mākslu, ievērojot nelielu distanci. Skatītāji izstādi var aplūkot tikai atrodoties uz Aristida Briāna ielas, mākslinieka veikumu skatot kā nepārprotamu daļu no vēsturiskās ēkas. Līdz šim, Rīgas Mazākajā galerijā bijuši skatāmi Kristas un Reiņa Dzudzilo, Kaspara Podnieka un Kriša Salmaņa projekti, bet no 1. novembra līdz pat 2. janvārim tajā skatāma mākslinieka Kristiana Brektes izstāde “Kultūras Altāris”.

Izstādē K. Brekte atsaucies uz dažādām kultūras parādībām un, tās apvienojot, radījis speciāli galerijai paredzētu scenogrāfiju, kas vienlaikus spēlējas ar mākslas vērtību apzināšanu no ironiska skatpunkta un pilsētvidē dominējošo skatlogu kultūru. No jauna pievēršoties sev ierastām tēmām – dzīvības un nāves robeža, provokācija ar vienkāršotu elementu palīdzību, absurdā un augsti intelektuālā salīdzināšana – Kristians Brekte šoreiz skatītājos mudina atklāt vēl kādu paralēlu dimensiju, kas saistāma ar kultūras idealizāšanu un piemērošanu pielūgsmes objektam. Šādi, Rīgas Mazākā galerija uz diviem mēnešiem pārtapusi par vienlaikus privāta un ļoti personīgi uztverama, kā arī ikvienam garāmgājējam brīvi pieejama altāra atrašanās vietu.

Skatloga funkcionālā būtība izstādes un galerijas kontekstā mijas ar mākslinieka vēlmi pievērst sabiedrības uzmanību sev aktuālām tēmām un motivāciju rosināt cilvēku interesi par tēmām, kas atrodas aiz viņu pašu ierobežojošās ikdienas telpas. “Kultūras Altāris” nav tikai dažādu parādību ilustrācija, bet gan konceptuāli analizējošs projekts, ar kura starpniecību Kristians Brekte izaicina un ironizē par kultūras un nāves simbolisko saistību. Laikmetā, kad konceptuāli aizvien vairāk pieaug aizraušanās ar neintelektuālu izklaidi un patērnieciskumu kā brīvā laika pavadīšanas veidu šķiet būtiski no tā visa nedaudz atkāpties un izvērtēt šīs problēmas apstākļus.


Kristians Brekte


Marta Mielava un izstādes kuratore Auguste Petre


Elizabete Balčus, Mārtiņš Mielavs, Auguste Petre un Kristians Brekte


Elizabete Balčus


Kristians Brekte


Centrā Olga Kolotova


Kristians Brekte


Kristians Brekte un Liene Stūraine

Saistītie raksti