Dita Rietuma

Kino zinātniece, kritiķe, Nacionālā Kino centra vadītāja, RSU pasniedzēja