Foto

Survival Kit 13 izziņojis pasākumu programmu «Hearing Voices Café»

Arterritory.com

26.08.2022

Latvijas Laikmetīgās mākslas centra (LLMC) organizētajā laikmetīgās mākslas festivālā Survival Kit 13, kas šogad norisināsies no 3. septembra līdz 16. oktobrim, sadarbībā ar Gētes institūtu notiks vērienīga pasākumu programma, kas pievērsīsies demokrātijas, vārda un izteiksmes brīvības jēdzienu izvērtēšanai Atmodas laika Latvijas, Ukrainas kara un mūsdienu politiskās dažādības kontekstā. “Hearing Voices Café” programma iemājos festivāla ietvaros izveidotā pop-up kafejnīcā, kas sadarbībā ar “Borščs – vakariņas pie ukrainietēm” komandu būs atvērta visu festivāla laiku.

Nesenie notikumi Ukrainā un politiskā situācija Krievijā skaidri uzrāda nepieciešamību pēc sabiedrības, ko veido informēti un kritiski domājoši, sociālpolitiski aktīvi indivīdi, kas apzinās savu funkciju demokrātijas veidošanā. “Hearing Voices Café” ir aicinājums uz kritisku ieklausīšanos un situācijas analīzi, pārdomātu un individuālu rīcību, iebilstot nereflektētai sekošanai, kā sekas mēs redzam šodienas Krievijas un Baltkrievijas politikā. Pasākumu programmu veidota, lai apzinātu lokālos un vēsturiskos demokrātijas stūrakmeņus – dažādas brīvības un atbrīvošanās formas, uzsverot kultūras un mākslas nozīmi demokrātiskas sabiedrības veidošanā un uzturēšanā gan vēsturiski, gan mūsdienās. Atceroties Atmodas laika pieredzi Latvijā un ņemot vērā šī brīža dzīvoto realitāti Eiropā, pasākumu cikls pievērsīsies problēmām un jautājumiem, kas saistīti ar demokrātijas dabu, politiski atbildīgu, brīvu un ētisku rīcību, kas saasinājušies Ukrainas kara kontekstā. Meklējot kopīgo un atšķirīgo laiciski un telpiski nošķirtajās pieredzēs, programma tiecas veidot iekšēji vienotāku sabiedrību un veicināt savstarpēju sapratni, iesaistot dialogā gan dažādām paaudzēm, gan tautībām, gan kultūrām piederīgos.

Pasākumu programmas un arī pop-up kafejnīcas nosaukums aizgūts no mākslinieces Doras Garsijas aizsāktā projekta, kas jau ticis realizēts daudzviet Eiropā un Ziemeļamerikā un iegūs jaunu formu festivāla Survival Kit 13 ietvaros. Latvijā īstenotais “Hearing Voices Café” projekta modelis, kā kuratore ir jaunā filosofe Sofija Anna Kozlova, ietvers nevien īpaši veidotu “Hearing Voices Café” pamatprogrammu ukraiņu kopienai Latvijā, bet arī plašāku formāli atšķirīgu pasākumu ciklu, ik nedēļu nodrošinot daudzveidīgu pieredzi dažādām vecuma, sociālās un etniskās piederības grupām.

Ciešā sadarbībā ar mākslinieci Doru Garsiju, Latvijā “Hearing Voices Café” pamatprogrammu īstenos mierrades, konfliktu risināšanas un nevardarbīgas komunikācijas procesu arhitekte, mediatore Ilze Dzenovska un ukraiņu māksliniece Marija Zenkova, veidojot piecu pasākumu ciklu Latvijā dzīvojošajiem ukraiņiem un draugiem, kurā latviešu un ukraiņu mūziķi un mākslinieki kopā ar projekta dalībniekiem caur radošu darbību pētīs noklusētās atmiņas un neizteiktos pārdzīvojumus un rūpes. Pamatprogrammas pasākumi notiks krievu valodā, nepieciešamības gadījumā nodrošinot arī tulkojumus ukraiņu vai angļu valodā.

Pieteikties “Hearing Voices Café” programmai iespējams, rakstot uz sofija@lcca.lv vai aizpildot anketu: https://ej.uz/23yp

Vairāk informācijas un atsevišķo pasākumu plāns tiks izsludināts drīzumā.

Attēls no iepriekšējā gada Survival Kit festivāla. Foto: Lita Millere

Katru otrdienu no plkst. 14.00 festivālā notiks senioru rīti “Māksla mūžam”, kuros būs iespēja nevien klusākā un netraucētākā gaisotnē apskatīt Survival Kit 13 pamatizstādi, bet arī piedalīties īpaši apmācītu mākslas mediatoru vadītā ekskursijā, iepazīstot izstādē redzamos mākslas darbus, un pēcāk piedaloties kopīgā sarunā par redzēto, laikmetīgo un vēsturisko.

Attēls no iepriekšējā gada Survival Kit festivāla. Foto: Lita Millere

Savukārt svētdienās no plkst. 13.00 gaidāma ģimeņu rītu programma “Bērniem viss atļauts”. Katru svētdienu, izņemot 4. septembrī, ģimenēm būs iespēja kopā ar mediatoriem doties bērniem veidotā ekskursijā, kā arī piedalīties radošajā darbnīcā, ko katru nedēļu vadīs kāds cits mākslinieks, māksliniece vai pētnieks.

Ceturtdienās, piektdienās un sestdienās festivāls klausīties un piedalīties, pētot savu unikālo brīvību un brīvības izpratni, aicinās katru interesentu, piedāvājot plašu diskusiju, koncertu, kino un citu aktivitāšu programmu.

Papildus tam nevien pasākumu dienās, bet visā festivāla laikā darbosies restorāna “Borščs – vakariņas pie ukrainietēm” veidota pop-up kafejnīca, kurā varēs mieloties ar ukraiņu pavāru gatavotiem ēdieniem – kūkām un pīrāgiem – un pakavēties pie tējas vai kafijas krūzes. 

Vizuālā identitāte: Rana Karan un Cécile Kobel

Saistītie raksti