Foto

Attāluma draudzības – izziņots Survival Kit 14

02.05.2023

Festivāls notiks no 7. septembra līdz 8. oktobrim

Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs (LCCA) izziņojis 14. ikgadējo laikmetīgās mākslas festivālu Survival Kit. Festivāls notiks Rīgā, no 7. septembra līdz 8. oktobrim, un tā mākslinieciskā vadība uzticēta kuratorēm Alīsijai Nokai (Alicia Knock) un Ingai Lācei. Survival Kit 14 dots nosaukums “Attāluma draudzības (Long-distance friendships)”, ko paskaidro jautājums, kas virza festivāla kuratores: vai ģeopolitiskās sadrumstalotības laikmetā, kurā dzīvojam šobrīd, ir iespējams veidot un uzturēt tādas starptautiskas alianses, kuru pamatā ir draudzība un solidaritāte, nevis varas un tirgus dinamika? Survival Kit šogad cieši sadarbosies ar 14. Kauņas biennāli Lietuvā un 35. Ļubļanas Grafiskās mākslas biennāli Slovēnijā.

Alīsija Noka. Ališas Nokas privātais arhīvs. Inga Lāce. Fotogrāfs Kristaps Kalns. Tiesības: Dienas mediji

Gaidāmā festivāla ideja izriet no vēsturisko starptautisko saišu rašanās, uzturēšanas un izzušanas procesiem 20. gadsimta sešdesmitajos un septiņdesmitajos gados, kad Padomju Savienība un citas sociālistiskā bloka valstis mērķtiecīgi sadarbojās ar valstīm Āfrikā, vienlaikus gan piedaloties to dekolonizācijā, gan mēģinot tās kolonizēt no savas puses, uzspiežot tām sociālisma ideoloģiju – sākot ar ekonomisko un militāro atbalstu, beidzot ar izglītības un kultūras apmaiņas programmām. Ideoloģiski motivēto atbalsta programmu primārais mērķis bija paplašināt sociālisma ietekmi pasaulē, taču iesaistītajām studentu, mākslinieku un strādnieku kopienām tās nereti piedāvāja pavisam jaunu pieredzi un pavēra jaunas perspektīvas, kā skatīties uz pasauli.

“Izprotot Aukstā kara perioda notikumus un attiecības starp šiem reģioniem, kuru starpā bieži vien valdīja gan politiska sadarbība, gan mākslas un kultūras apmaiņa savstarpējas “solidaritātes” un “draudzības” vārdā, un atkāpjoties no sociālisma ideoloģiskās motivācijas uzslāņojuma, mēs kopā ar māksliniekiem pagātnes notikumus pārskatīsim un meklēsim jaunus veidus, kā radīt un uzturēt solidaritātes un sadarbības tīklus mūsdienās,” stāsta festivāla kuratore Inga Lāce.

Festivāls Survival Kit jau 14 gadus ir piederīgs Rīgai. Lai arī pilsētas vēsturiskās attiecības ar Āfriku plašākā kontekstā mūsdienās nav vispārzināms fakts, Aukstā kara laikā tās atstāja iespaidu uz mākslu, kultūru un ikdienas dzīvi pilsētā. Rīgā notika Kongo un Angolas mākslinieku izstādes, šeit studēja studenti no Āfrikas valstīm, vietējā periodikā regulāri tika publicētas ziņas par Āfrikas cīņu pret koloniālismu. Izstādē “Attāluma draudzības” būs apskatāmi mākslas darbi, kas pēta nerakstītās vēstures fragmentus, aplūkojot tos šodienas kontekstā. Aukstā kara periodā notikušās konferences, festivāli, sapulces un citas “miera un sadraudzības” performances vienmēr bija stingra ideoloģiskā ietvara ierobežotas, tādēļ kuratores aicinās māksliniekus piedāvāt jaunu, pārdefinētu ietvaru tādai iedomātaikonferencei, kas patiesi būtu balstīta solidaritātes un draudzības vērtībās no šodienas skatupunkta, un pievērstos līdzāspastāvēšanas jautājumiem vides, dzimtes un politikas jautājumu kontekstā.

Survival Kit kļuvis par unikālu un nozīmīgu laikmetīgās mākslas platformu gan lokāli, gan plašāka reģiona mērogā, veicinot vietējās mākslas ainas vitalitāti un gūstot starptautisku atzinību.

“Šī ir pirmā reize, kad šo starptautisko kontekstu mēs paplašinām, tik cieši sadarbojoties ar diviem citiem mākslas notikumiem – 14. Kauņas biennāli un 35. Ļubļanas Grafiskās mākslas biennāli. Tas ir svarīgi, jo šī sadarbība mums sniedz platformu, lai stiprinātu reģionālo identitāti, kā arī veicinātu padziļinātāku izpratni par Austrumu bloka valstīm un mākslas norisēm,” uzsver LCCA direktore Solvita Krese.

Nosaukums Attāluma draudzības dots arī 14. Kauņas biennālei, kas Lietuvas pilsētā norisināsies no 25. augusta līdz 29. oktobrim. Arī to veido Alīsija Noka un Inga Lāce, un abas izstādes vienos pasākumu programma, ko virza kopīgi pētījumi, ideju apmaiņa un solidaritāte. Kauņas biennāle attāluma draudzību tēmu risinās caur pastu kā Aukstā kara perioda oficiālās un neoficiālās saziņas, legālās un kontrabandas labumu apmaiņas un cenzūras vietas simbolu, un mākslinieki, aplūkojot šo pieredzi no šodienas skatupunkta um izmantojot tādus medijus kā filma, tekstils un grafika, inscenēs vēstures neuzrakstītos stāstus, meklējot atbildi uz kuratoru uzdoto jautājumu par iespējām šodien veidot tādas starptautiskas saites, kuru pamatā ir solidaritāte un draudzība. Gan Kauņas biennāle, gan Survival Kit 14 attāluma draudzībā sadarbosies arī ar 35. Ļubļanas Grafiskās mākslas biennāli, kas Slovēnijas galvaspilsētā notiks no šī gada 15. septembra līdz nākamā gada 14. janvārim. Šajā izstādē Alīsija Noka un Inga Lāce darbojas kopā ar mākslinieku Ibrahimu Mahamu (Ibrahim Mahama), kolektīvu Exit Frame Curators, un kuratoriem Kofi Kudži (Selom Koffi Kudjie), Beju Otmani (Beya Othmani) un Patriku Nī Okantu (Patrick Nii Okanta).

Titulbilde: Laikmetīgās mākslas festivāla Survival Kit 14 vizuālā identitāte. Grafiskā dizainere Rūta Jumīte

Saistītie raksti