Foto

Izziņots Kim? Open Call PILOT 2021 konkurss

Arterritory.com

02.03.2021

Savas publiskās darbības ietvaros Kim? Laikmetīgās mākslas centrs organizē dažāda mēroga solo un grupas izstāžu projektus, izstrādā publisko pasākumu programmu, izdod mākslinieku, teorētiķu u.c. autoru publikācijas, veido Venēcijas Biennāles nacionālos paviljonus, piedalās mākslas mesēs, kā arī sūta māksliniekus no Latvijas starptautiskās rezidencēs. Īpaša institūcijas misija ir jaunu autoru, kā arī mākslas izpausmju atklāšana un radošo indivīdu atbalstīšana, stiprinot to mākslinieciskās izteiksmes veidus un konceptu artikulāciju, vienlaicīgi veicinot to pamanāmību un tālākas radošās karjeras izaugsmi lokālā, reģionālā un starptautiskā mērogā.

Sekojot minētajam, Kim? paziņo par Kim? Open Call PILOT 2021 konkursu, kura pamatā ir sadarbība ar Latvijas Mākslas akadēmiju (LMA) nolūkā sniegt kuratoriālu ekspertīzi un organizēt viena, šobrīd LMA maģistru programmā studējoša mākslinieka/ces vai autoru kolektīva izstādi, publisko un performatīvo programmu vai ar izdevējdarbību saistītu projektu eksperimentālajā telpā “Pilot”.

Kim? Open Call PILOT 2021 mērķis ir veicināt Latvijas laikmetīgās mākslas un ar to saistīto procesu attīstību un pamanāmību jau mākslas izglītības sistēmas ietvaros, sniedzot fokusētu uzmanību un iniciējot dialogu starp autoru /autoru kolektīvu un kuratoru/mākslas institūciju.

Kim? Open Call PILOT 2021 rezultātā un līdz 6 mēnešu garā periodā tiek noprecizēta un attīstīta neatkarīga mākslinieciskā pozīcija un radošā ideja (t.sk. tās aktualitāte, jautājumi, references), kā arī tiek atrasts piemērotākais veids un mākslinieciskie izpausmes līdzekļi idejas īstenošanai. Papildus tiek sniegtas konsultācijas mākslinieka/ces portfolio sagatavošanā, autora/es radošo darbību aprakstošā teksta un kritiskā leksikona veidošanā, studiju vizīšu norises gaitas izspēlēšana, ieteikumi mākslas prakses dokumentēšanā un publiskošanā, ieteikumi un praktiskas konsultācijas projektu rakstīšanā, kā arī labās prakses ieteikumi nākotnes sadarbībām ar kuratoriem, kritiķiem, kolekcionāriem lokālā un starptautiskā mērogā.

Kim? Open Call PILOT 2021 ieguvēja izstādes norise plānota 2021. gada novembrī-decembrī (datumi tiks precizēti).

Izstādes kuratore un Kim? Open Call PILOT 2021 mentore: Zane Onckule (Kim? Laikmetīgās mākslas centrs). Kim? Open Call 2020 pieteikumus izskatīs un par uzvarētāju lems žūrija: Kim? izpilddirektore Elīna Drāke, māksliniece Maija Kurševa, kuratore Zane Onckule, LMA prorektore studiju darbā Antra Priede, māksliniece un “Pilot” vadītāja Sabīne Vernere.

Pieteikumus iesūtīt līdz 2021.g. 28.martam uz: kim@kim.lv norādot tēmu “Kim? Open Call PILOT 2021".

Pieteikumā jāiekļauj:
- idejas-radošā pētījuma koncepta apraksts latviešu valodā (koncepcijas izklāsts līdz 1 A4);
- dalībnieki, programma un skices/vizuālas references;
- radošās prakses portfolio (t.sk. CV un īss bio)
- budžeta piezīmes/komentāri.

Kim? Open Call PILOT 2021 nodrošina:
- Kim? kuratoriālo ekspertīzi, iesaisti un atbalstu projekta izstrādes un tā norises laikā;
- idejas īstenošanai nepieciešamā finansējuma piesaisti;
- labiekārtotu izstādes telpu (100 kv.m.);
- zinoša LMA tehniskā personāla atbalstu un darbaspēku notikuma realizēšanā;
- efektīvu Kim? un LMA preses un komunikācijas stratēģiju lokālā un starptautiskā mērogā.

Kim? Open Call iniciatīva radās 2016. gadā ar mērķi veicināt daudzsološu un talantīgu mākslinieku un/vai kuratoru savlaicīgu atklāšanu, nodrošinot pēc iespējas labākus priekšnosacījumus un ietvaru viņu radošās ieceres veiksmīgai īstenošanai. Iepriekšējie Kim? Open Call laureāti ir mākslinieki Jānis Krauklis, Toms Harjo, Jānis Dzirnieks, kā arī kuratore Laura Brokāne.

Kim? Laikmetīgās mākslas centrs

Saistītie raksti

Dievs, sekss un atlaides

vizuĀlĀ mĀksla — Recenzijas — 22.02.2024.

Kim? Laikmetīgās mākslas centra Open Call 2023 trīs izstāžu apskats

Čaulas un spalvas

vizuĀlĀ mĀksla — Recenzijas — 27.12.2023.

Izstādes “Nēsājamā atmiņa un ķermeņa tehnikas” apskats

Ūdeņaina dienas actiņa

vizuĀlĀ mĀksla — On Site — 01.09.2023.

Fotoieskats Indriķa Ģelža personālizstādē Kim? Laikmetīgās mākslas centrā

Rīga Confidential

vizuĀlĀ mĀksla — Aktuāli — 16.06.2023.

Kompakta mākslas mese / 21. jūnijs–30. jūlijs

«Rīgas Tehnokultūras izpētes centrs»

vizuĀlĀ mĀksla — Aktuāli — 03.02.2023.

Pasākumu programma februārī

Evelīnas Deičmanes un Leonarda Laganovska izstādes

vizuĀlĀ mĀksla — On Site — 09.11.2022.

Fotoieskats Kim? Laikmetīgās mākslas centra aktuālajās izstādēs

Izstāde «Klejotājs/ Vieta, kuru grūti ievietot/» būs skatāma Ņujorkā

vizuĀlĀ mĀksla — Aktuāli — 28.07.2022.

No 3. līdz 31. augustam

«Bez pārmaiņām» un «Partnere, parazīte» – jaunas izstādes Kim?

vizuĀlĀ mĀksla — On Site — 18.02.2022.

Līdz 17. aprīlim

Jauna digitālā platforma - Rīgas tehnokultūras izpētes centrs

vizuĀlĀ mĀksla — Aktuāli — 11.01.2022.

Tiešsaistes pirmā sezona «Zem motora pārsega»

Fotoreportāža: jaunas izstādes Kim?

vizuĀlĀ mĀksla — On Site — 16.07.2021.

Sabīnes Verneres darbi un “Es neko neatceros: ienākot ZDZ izvairīgajā arhīvā”

«Kim? Rezidences Balva 2021» – Krišam Salmanim!

vizuĀlĀ mĀksla — Aktuāli — 19.01.2021.

Sveicam!

Gribi tici, gribi netici / Trausluma arhīvs / Mazcenas Rīga

vizuĀlĀ mĀksla — On Site — 15.02.2024.

Fotoieskats trīs Open Call 2023 laureātu izstādēs Kim? Laikmetīgās mākslas centrā

Kim? piedalīsies starptautiskās mākslas mesēs Viļņā un Parīzē

vizuĀlĀ mĀksla — Aktuāli — 04.10.2023.

ArtVilnius’23 un Paris Internationale

Kompakta mākslas mese / Rīga Confidential

vizuĀlĀ mĀksla — On Site — kim — 04.07.2023.

Fotoieskats

Starpesamība: tehnokultūra un Baltija

vizuĀlĀ mĀksla — On Site — 04.04.2023.

Fotoieskats aktuālajā izstādē Kim? Laikmetīgās mākslas centrā

Izsludināts Kim? Open Call 2023 konkurss

vizuĀlĀ mĀksla — Aktuāli — 25.01.2023.

Pieteikšanās līdz 1. martam

Kim? Laikmetīgās mākslas centra izstāde Japānā

vizuĀlĀ mĀksla — Aktuāli — 05.09.2022.

No 11. līdz 25. septembrim

Elzas Sīles un Iļja Lipkina personālizstādes Kim? Laikmetīgās mākslas centrā

vizuĀlĀ mĀksla — On Site — 07.06.2022.

Fotoieskats izstāžu atklāšanā

Kim? aktivitātes digitālajā telpā

vizuĀlĀ mĀksla — Aktuāli — 27.01.2022.

Īssaruna ar kuratorēm Zani Onckuli, Elizavetu Šneidermani un web dizaineri Beku Abi

Fotoieskats: Ievas Kraules-Kūnas personālizstādē «Kur manas kārtis kritušas»

vizuĀlĀ mĀksla — On Site — 15.10.2021.

Kim? Laikmetīgās mākslas centrā

Kim? izstāžu arhīvs publiskots tiešsaistes krātuvē – Contemporary Art Library

vizuĀlĀ mĀksla — Aktuāli — 25.05.2021.

Publiskoti 160 ieraksti, sākot no Kim? publiskās darbības uzsākšanas 2009. gadā

Starp virspusi un iekšpusi ir bezgalība

vizuĀlĀ mĀksla — Recenzijas — 14.10.2020.

Par izstādi Nervozā gara faktūra